19:05 | 01/09/2014

Tháng 9 Mùa Thu – Blog Radio Vovinam DAV Số 1

Mùa thu, mùa của Hoa Sữa, mùa của những cơn gió heo may, mùa của những chiếc lá rơi vàng. Mùa Thu năm nay với chúng tôi, mỗi thành viên Vovinam DAV còn là mùa của tuổi trẻ, của sức sống căng tràn tình yêu Tổ Quốc trong những ngày tháng gian khó của Đất Nước….

 

Tin khác